Условия за ползване на сайта за запознанства на суингъри


Условия за ползване на BG SWINGERS COMMUNITY

Ползването на BG SWINGERS COMMUNITY - ("сайта") е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Съдържание
Сайтът е създаден за осъществяване на контакт между потребителите. Този контакт може да бъде от интимен /сексуален/ характер. Поради тази причина, страници от сайта може да съдържат информация със сексуална ориентация, неподходяща за лица под 18 години и/или отхвърлящи подобен род съдържание.

Посредничество
Осъществяването на контакт между потребители на сайта от виртуален и/или реален характер не поражда никакви задължения, включително финансови и/или материални задължения от и/или към сайта. Осъществяването на контакт между потребители на сайта от виртуален и/или реален характер не поражда никакви задължения, включително финансови и/или материални задължения помежду им.

Достоверност на информацията
Сайтът полага грижи и се стреми да поддържа достоверността на информацията. Въпреки това сайтът не носи отговорност за:
- публикувана невярна, двусмислена или непълна информация от страна на потребители на сайта;
- технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

Отговорности
Потребителите на сайта могат да ползват сайта изцяло на свой риск, като се задължават да не търсят съдебна отговорност, за каквито и да е пропуски и вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите или съдържанието на сайта.

Връзки c други сайтове
Сайтът не носи никаква отговорност за съдържанието на сайтове, съдържащи препратки към bgswingers.club, както и сайтове, имащи препратки от страница или стрници на BG SWINGERS COMMUNITY.

Конфиденциалност
Изпращането на лична информация към сайта от страна на потебители е свързано с определени услуги, предоставени в сайта. Сайтът няма да ползва личната информация или част от нея за каквито и да е други цели, освен за предвидените услуги. Сайтът не носи никаква отговорност за вреди, нанесени чрез ползването на лична информация, придобита по какъвто и да е начин от сайта от трети лица, включително, но не само от страниците на сайта, поради злонамерена външна намеса, поради техническа причина

Техническа зависимост
Сайтът не носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и/или вреди, свързани с компютърното и техническото оборудване на потребителя и/или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа и ползването на сайта.

Промени
Сайтът си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

Ползване
Сайтът не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването, невъзможността за ползване, липсата на временен достъп по технически причини или профилактика на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

Приемане на условията
С влизането на коя да е страница на сайта, Вие декларирате, че приемате условията за ползване на сайта. Условията са в съответствие със законодателството на Република България.